Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej


Nagłówek

Aktualności

Informacja dotycząca Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej informuje, iż w dniu 18.04.2017 r. zakończył się nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kolejny nabór ogłoszony zostanie w czerwcu 2017 r.

Kampania informacyjna Stowarzyszenia LGD Szlakiem Granitu

Kampania informacyjna na temat celów zapisanych w LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu". Załączniki Kampania informacyjna Stowarzyszenia LGD Szlakiem Granitu ...

DZIEŃ KONSULTACYJNY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ DLA PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH KRAJOWYM FUNDUSZEM SZKOLENIOWYM

  Zapraszamy Pracodawców Powiatu Średzkiego w dniu 07.04.2017 r. o godzinie 09:00 (siedziba Urzędu, sala doradztwa zawodowego, I piętro, pokój nr 8 )do udziału w spotkaniu informacyjno- konsultacyjnym poświęconemu Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu. Podczas konsultacji Pracodawcy będą mieli okazję do zapoznania się z...

Informacja dotycząca rejestracji oświadczeń

Informacja dotycząca rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej informuje, iż ze względu na bardzo dużą liczbę oświadczeń od 03.04.2017 r. rejestracja odbywać się będzie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 12:00 do 14:00 Ponadto informujemy, iż...

Nabór wniosków o refundację wyposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej zaprasza do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska poracy dla skierowanego bezrobotnego. Wnioski przyjmowane będą  od 27 marca 2017r do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku. Zawieszenie przyjmowania wniosków będzie opublikowane...

Zmiana organizacji pracy związana z rejestracją oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy

   Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej informuje, iż rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00- do...

Nabór wniosków - instrumenty rynku pracy

Centrum Aktywizacji Zawodowej zaprasza do składania wniosków na poszczególne formy aktywne w roku 2017r : - wnioski o zorganizowanie stażu - wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych - wnioski o refundację kosztów wynagrodzenia i składki ZUS dla osób do 30 roku życia - dofinansowanie kosztów zatrudnienia dla osób...

Informacja dotycząca Krajowego Funduszu Szkoleniowego

   Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej informuje, iż w dniu 01.03.2017 r. zakończył się nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kolejny nabór ogloszony zostanie w kwietniu 2017 r.

Szkolenia organizowane przez Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej

Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej organizuje szkolenia dla osób podejmujących działalność gospodarczą. Więcej informacji na stronie  :  http://rposrodaslaska.16mb.com/szkolenia

Newsletter Informacyjny LGD " Kraina Łęgów Odrzańskich

Newsletter Informacyjny Lokalnej Grupy Działania " Kraina Łęgów Odrzańskich". Załączniki Newsletter Krainy Łęgów Odrzańskich

Wyświetlanie 1 - 10 z 37 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę