Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej


Nagłówek

Aktualności

Nowe regulacje prawne od 01.01.2018r dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Nowe regulacje prawne od 01.01.2018r . dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w ramach  "procedury oświadczeniowej". Procedura ta pozwala wykonywać pracę w Polsce  bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Warunki, jakie muszą być spełnione, aby móc skorzystać z procedury oświadczeniowej: 1....

Badanie zapotrzebowania na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Badanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 roku   Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej przygotowuje szacunkowe zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018 zgodnie z priorytetami Rady Rynku...

Ulotki oraz linki do dokumentów zawierających nowe regulacje prawne - nowe zasady dot. zatrudniania cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej informuje , iż w związku ze zmianami dot. zatrudniania cudzoziemców , które wejdą w życie 1 stycznia 2018r publikuje linki do nowych regulacji prawnych oraz przygotowane przez Departament Rynku Pracy ulotki informacyjne : dla pracodawców w języku polskim. dla cudzoziemców w języku...

Informacje na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018r

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej informuje , że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , od dnia 1 stycznia 2018r. , zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie w oparciu o nowe przepisy ( Dz. U. z 2017r poz. 1543 , art. 88n - 88za , art. 90-90e). ...

Program "Za życiem"

Broszury informacyjne dla bezrobotnych , poszukujacych pracy oraz pracodawców w związku z wprowadzeniem programu "Za życiem". Załączniki Broszura informacyjna dla bezrobotnych i poszukujących pracy ...

Newsletter informacyjny LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

Newsletter informacyjny Lokalnej Grupy Działania  Kraina Łęgów Odrzańskich. Załączniki Newsletter informacyjny LGD KŁO

Wykaz porad grupowych i grupowych informacji zawodowych - II kwartał 2018r

Wykaz porad grupowych i grupowych inforamcji zawodowych - II kwartał 2018r. Załączniki Harmonogram porad grupowych II kwartał 2018r

Komunikat w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej informuje , że w dniu 14 lipca 2017r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały: pod pozycją 1379 rozporządzenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach okreslonych dla spółdzielni...

Wyświetlanie 11 - 20 z 56 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę